sestdiena, 2017. gada 4. februāris

Skauģi - kā pasargāt sevi no citu skaudības.

Saskaņā ar mušu senču ticējumiem raganas, burvji un skauģi visrosīgākie ir tieši saulgriežos.

Kāpēc skauģi folklorā ir tikpat jauni kā raganas un burvji, kā cilvēks iegūst spēju noskaust un kā sevi no tā pasargāt?

 

 

RŪTA MUKTUPĀVELA

 • Nodarbošanās: Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece.
 • Zinātniskās intereses: kultūras teorija un kultūras antropoloģija; etniskā identitāte globalizācijas apstākļos; neformālā starpkultūru komunikācija; jaunās reliģiskās kustības un to prakses.
 • Ieteikums: jo cilvēks ir garīgi attīstītāks, atvērtāks un sirsnīgāks, jo labāk viņam klājas.

 

Še tev piga!


Priekšstati par skaudību un skauģiem tradicionālajās kultūrās ir Joti izplatīti, taču arī aizsardzības paņēmienu ir daudz, turklāt tie ir ļoti vienkārši. Vispopulārākais amulets, lai pasargātu sevi no skauģa acs, bija kāds parasts ass priekšmets: adata, nazītis, nagla, skuju koka zars. Tapēč cilvēki mēdza (un dara to joprojām) piespraust pie apģērba adatu, bet kūtīm un klētīm zem sliekšņa lika dadžus vai sienā iedzina naglu. Asuma semantika tika pārnesta arī uz citām “asām" lietām: pipariem, nātrēm, sāli, kodīgām smakām.

Populārs amulets, kas pasargāja no skauģiem, bija paUavs, ko saimnieki mēdza piestiprināt pie mājas durvīm. Dažās tautās tos lika ar galiem uz augšu, dažās - uz leju. Latvieši pakavu parasti liek uz augšu, lai tas līdzinātos pilnības kausam, kas simboliski piepildās ar labklājību. Starp citu, pakavs pēc formas atgādina dzemdi, dzīvības dēvēju. Senos laikos cilvēki domāja, ka pasargāt no skauģiem var jebkas, kas saistīts ar auglību. Seno grieķu amuleti pret ļauno aci bijuši faila formā. Senajiem romiešiem pat bijusi sava dievība, ko sauca Fascinus. To arī simbolizēja falla figūriņas, bet viņa funkcija bija sargāt saimnieku no skauģiem. No skauģa skatiena varēja pasargāt pat vienkārša piga, jo tā imitē dzīvības ieņemšanas aktu. Protams, tas ir nepieklājīgs žests, taču vienlaikus tas nozīmē arī auglību un vitalitāti - to, ko skauģis vēlas atņemt.

Universāls aizsardzības paņēmiens ir sarkana krāsa, piemēram, sarkans lakatiņš vai sarkans dzīpars, aptīts ap rokas locītavu. Simboliski noskaušana ir dzīvības spēku atņemšana, bet sarkanā krāsa daudzu tautu priekšstatos nozīmē asinis, tātad arī dzīvību. Skauģis ar savām darbībām it kā izsūc spēkus, enerģiju un vitalitāti no apkārtējiem, bet sarkanais demonstrē dzīvības spēku pārpilnību un tādā veidā ignorē kaitējumu. Vēl ticēja, ka no ļaunas acs pasargā ūdens. Skauģis izsūc dzīvības spēku tā, ka cilvēks it kā nonīkst, izkalst, un ūdens ir tas, kas atdod cilvēkam vai lopam dzivibas spēkus. Varbūt tāpēc mēs vēl joprojām mēdzam nospļauties pār plecu, ja sākam šaubīties par pozitīvu kādas ieceres iznākumu, lai kāds nenoskauž, jo siekalas ir visātrāk pieejams šķidruma veids.

Es gan gribētu atgādināt, ka priekšstati par skaudību un ļauno aci pieder nevis reālajai, bet mītiskajai pasaulei. Psihologiem labi zināms ir tā sauktais projekcijas fenomens, kas nozīmē, ka cilvēki tās īpašības, kas raksturīgas viņiem pašiem, nereti mēdz piedēvēt apkārtējiem. Tāpēc apgalvot, ka latvieši ir viena skaudīga un nenovīdīga tauta, var tikai dusmīgs un ļauns indivīds, kas būtībā pats tāds ir. Esmu pārliecināta, ka garīgi attīstītam, dzīvespriecīgam, atvērtam un sirsnīgam cilvēkam nekādi skauģi nevar kaitēt, jo viņš vienkārši nedomā tādās kategorijās. Viņa ikdiena rit citā dimensijā, piemēram, tieksmē un prasmē palīdzēt, just līdzi, dalīties savā priekā un arī labklājībā. Skaidrs, ka šajā pasaulē absolūti laimīgu cilvēku nav un nevar būt. Katram ir savas veiksmes un mazāk veiksmīgas dienas. Tada ir realitāte, bet viss slēpjas attieksmē. Vai nav tā, ka visvairāk sev nodarām pāri paši? Ar skaudīgām, naidīgām domām, dusmām un agresivitāti paši sevi spējam iznīcināt daudz ātrāk un veiksmīgāk nekā visspēcīgākie pasaules burvji, raganas un skauģi, ja arī pieņemtu, ka tādi tomēr eksistē.

Iz latviešu tautas pūra lādes

 • Atzīdeņi, tādi bērni, kas tai laikā, kad mātes krūti zīž, ir kādu dienu, kādu nakti nezīdināti iztikuši, varot tūliņ, tiklīdz kādu lopu redzot, to noskaust, ja sakot: “Kas tas par brangu!” Pēc tiem vārdiem lopam lecoties lēkme (vaina). (Brīvzemnieka krājums, Lazdona. LD VII, 1,687)
 • Kad māte, atstādama bērnu mājā, īpaši ar pirmo bērnu, paliek kaut kur dienā par ilgu, tā ka gailis viņu aizdzied, un tad zīda bērnu, tad tāds bērns tiek par atzīdeli, kam tik ļaunas acis, ka, tiklīdz tas paskatās savām acīm uz kādu bērnu, tad tas neguļ pa nakti, tiek bīstami slims. Kad atzīdelis paskatās uz lopu, arī tas nostāj ēst, nīkst, kamēr beidzas. Gudras sievas prot sastādīt zāles ari pret kaitēm, kas cēlušās caur atzīdeli. (S. Novickis, Ilūkste)
 • Bērnu nedrīkst atstāt bez zīdīšanas no saules līdz saulei vai ari no gaismas līdz gaismai, citādi izaugs par atzīdeli. (A. Aizsils, Kalsnava)
 • Ja lopu apbrīno atzīdelis, tad lops izkalst. (A. Aizsils, Kalsnava)


 Ja bērns, uz kuru paskatās un ' kuru paslavē kāds svešs cilvēks, kļūst nemierīgs, sāk raudāt, pirmais, ko joprojām dara tantes un vecmāmiņas, - nomazgā mazā sejiņu ar aukstu ūdeni, lai novērstu “nodarījumu”.


 No atzīdeņa līdz mītam par Edipu


Kad sāku pētīt Edipa mītu un tā saknes, nonācu līdz jēdzienam “atzīdenis”. Tas ir sens latviešu valodas vārds, kas mūsdienās jau aizmirsts, pat vārdnīcās to vairs neatrast. Taču 20. gadsimta sākumā Kārļa Milenba-ha un Jāņa Endzelina sastādītajā Latviešu valodas vārdnīcā šis vārds ir paskaidrots. Tas ir cieši saistīts ar arhaiskiem priekšstatiem, kas fiksēti latviešu tradicionālajā kultūrā un norāda uz veidu, kā cilvēks var iegūt tā saukto ļauno aci. Proti, kad mazuli atšķir no krūts un nebaro viņu ar mātes pienu ilgāk par diennakti, bet pēc tam tīši vai netīši atkal atsāk barot ar krūti, bērns kļūst par at-zīdeni, kuram tad ari tiek piedēvēta pārdabiska spēja noskaust, tas nozīmē - ar skatienu un vārdu vien kaitēt lopiem, labībai, grūtniecēm, maziem bērniem un pat audumam stellēs. Līdzīgi uzskati ir fiksēti ari citās pasaules malās: Grieķijā, Tuvajos Austrumos, Indijā, Īrijā, Krievijā, Lietuvā un daudzviet citur.

Ar laiku daudzās vietās pasaulē aizmirsušies senie priekšstati par to, kā rodas skaudīgā acs, bet latviešu folklorā tie joprojām ir ļoti labi saglabājušies. Vēl pagājušajā gadā Dagdas apvidū teicēji zināja stāstīt tādus ticējumus par ļauno aci, kuri precīzi atkārto šis senās formulas.

Ticējumi par atzīdeni, manuprāt, ir saistīti ar pasaulē labi zināmo Edipa mitu. Ari Edips agrā bērnībā tiek atšķirts no savas mātes, bet vēlāk, likteņa vadīts, atgriežas pie viņas. Mītiskajai domāšanai ir raksturīgas šādas dziļas, universālas struktūras, kas tiek izteiktas tēlaini, lai cilvēkiem būtu saprotamas. Edipa mīts būtībā ir stāsts par bērnu, kurš pamests un jau pieaudzis nejauši atgriežas pie savas mātes krūts. Ja mita elementus interpretē katru atsevišķi, tie atklāj universālu priekšstatu kopumu, k»s„ skaidro noteiktas darbības jēgu, šajā gadījumā, iespējams, šķiršanas no krūts rituālu. Grieķu mītos Edips, protams, netiek saukts par atzīdeni vai skauģi, taču saskaņā ar mitu viņa incestuālo attiecību dēļ visu valsti pārņem mēris, neraža, bads, sievietes kļūst neauglīgas, lopi nobeidzas. Lai to mainītu, Edips, uzzinājis patiesību par savu izcelsmi un nejauši pastrādātajiem noziegumiem, pats sev atņem redzi ar mātes Jokas-tes grezno saspraudi. Kāpēc viņš tā rīkojas? Manuprāt, šis motīvs Sofokla Edipa mīta versijā nav nejaušs, tas citē Senajā Grieķijā izplatītu priekšstatu par to, ka ļaunā acs, kas kaitē apķārtējiem, irjāiznlcina.

Ceļa atpakaļ nav

Latviešu tradicionālajā kultūrā atzldeņi un skauģi tiek uztverti gluži tāpat kā raganas un burvji, jo viņi ir cilvēki, kas īsti nepieder ne šai, ne tai pasaulei.

Latviešiem bērna atšķiršana no mātes krūts vēl 19. gadsimtā bija izteikti ritualizēta. Tie bija ģimenes svētki, kuros aicināja tuviniekus, gatavoja mielastu, bērnam šuva speciālu auduma somiņu. Tajā lika nazīti, naudu, pīrāga gabalu, bērnam uzvilka viņa pirmos zābaciņus vai vilnas zeķītes. Šis paražas aprakstīja latviešu etnologs Eduards Volters. Tas viss simbolizēja mazuļa ceļojumu lielajā pasaulē, to, ka viņam jāsāk kļūt patstāvīgam, savukārt mātei šie svētki nozīmēja gatavību ieņemt jaunu dzīvību. Ceļa atpakaļ nav, dzīvē jāiet uz priekšu. Ja pēkšņi reiz atšķirtais bērns atkal ticis pie krūts, viņš it kā atgriežas iepriekšējā statusā un noārda gadsimtiem ilgi pastāvējušo sociālo kārtību. Tas nozīmē, ka viņš it kā iestrēgst pārejas posmā. Līdzīgu attieksmi pret tiem, kas nav pārvarējuši kādu pārejās slieksni, varam vērot arī attiecībā, piemēram, uz vilkačiem, burvjiem vai spokiem, kas nav ne cilvēki, ne dievības.

Senie ticējumi vēsta, ka tieši saulgriežos sarosās pārdabiskās būtnes, jo gan vasaras, gan ziemas saulgriežos daba un Saule atrodas tādā kā starpstāvoklī.


Sociālā domāšana pieprasa skaidru traktējumu, visu salikt noteiktos plauktos, tāpēc visas neskaidri definējamās būtnes -atzīdeņi, ļaunači, skauģi, spoki, raganas un burvji - nonāk vienā kategorijā, un viņiem tiek piedēvētas neparastas, maģiskas un pat dēmoniskas īpašības. Iespējams, viens no iemesliem, kāpēc senie ticējumi vēsta, ka tieši saulgriežos sarosās pārdabiskās būtnes, bija priekšstats par to, ka gan vasaras, gan ziemas saulgriežos daba un Saule atrodas tādā kā starpstāvokli. Tāpēc ari cilvēki ticēja, ka saulgriežos visvairāk jāsargājas no ļaunās acs.

Ja slavē, tad skauģis

Zemkopju sabiedrībās skaudība ir cieši saistīta ar resursu iz-smeļamibas apzināšanos. Ja vienam ir vairāk, tas nozīmē, ka otram būs mazāk. Ja kaimiņam ir vairāk nekā man, tas nozīmē, ka kaut kādā veidā viņš man ir atņēmis manu daļu. Tie ir ļoti primitīvi un naivi priekšstati, kas būtībā ļauj attaisnot pašam savu slinkumu, kūtrumu un neizdarību. Latviešu tradicionālajā kultūrā no skauģiem un raganām visbiežāk tiek sargāti bērni, lopi un labība. Tie bija resursi, par kuriem visvairāk uztraucās, jo tie saistīti ar izdzīvošanu un visas sabiedrības nākotni. Jo vairāk lopu un labības, jo bagātāks, jo vairāk bērnu var radīt un izaudzināt. Un tas bija ļoti nozī-. migi. īpaši daudz ticējumu par noskaušanu attiecas uz maziem bērniem, un tie saglabājušies līdz pat mūsdienām, piemēram, ja bērns, uz kuru paskatās un kuru paslavē kāds svešs cilvēks, kļūst nemierīgs, sāk raudāt, pirmais, ko joprojām darā tantes un vecmāmiņas, - nomazgā mazā sejiņu ar auksta ūdeni, lai novērstu “nodarījumu!

Latvieši pakavu parasti liek ar zariem uz augšu, lai tas līdzinātos pilnības kausam, kas simboliski piepildās ar labklājību. Starp citu, pakavs pēc formas atgādina dzemdi, dzīvības dēvēju.


Senajos priekšstatos ļauna varēja būt ne tikai acs, bet arī mēle. Ļoti bieži skatiens,;kas nevēl neko labu, nāk kopā ir glaimojošiem vārdiem, piemēram; 'Ak, cik skaisti tavi sivēni!'’-' vai “Cik laba tava dzīve!” Senajam latvietim uzreiz bija skaidrs, ka īsts labvēlis tā nerunātu, jo dārza, labības lauku, zirgu, govju un labklājības slavēšana viņam saistās ar noskaušana. Ja kāds svešinieks slavēja bērnu, māte, lai viņu pasargātu, mēdza trīs reizes pārspļaut sev pār plecu, turēja dūrē pigu vai, atbildot uz slavinājumiem, klusi nomurmināja: “Tava pakaļa skaista!”

ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris

Marma čikitsa ajūrvēdas masāža

KAS TĀ IR? 

Dziedinoša masāža, kuras pamatuzdevums ir visa ķermeņa enerģētisko centru aktivizācija un dabiskās enerģijas plūsmas atjaunošana. Procedūras laikā tiek izmantotas īpaši piemeklētas ēteriskās eļļas un smaržīgi aromātiskie kociņi.

PROCESS 

Masāžas laikā uz cilvēka enerģētiski svarīgajiem marmas dzīvības punktiem tiek pilinātas konkrētajai situācijai atbilstošas ēteriskās eļļas. Pēc tam tās tiek sildītas ar kūpošām aromātiskajām nūjiņām.

EFEKTS 


Enerģētiski līdzsvarots ķermenis un spēcīgi attīstīta intuīcija.

ĪPAŠI IETEICAMA 


Vairogdziedzera, sirds, asinsspiediena, kuņģa slimību un senu galvas traumu gadījumā.

NAV IETEICAMA 


Cilvēkiem, kuri vēlas tikai relaksēties, arī grūtniecēm, onkoloģijas slimniekiem un cilvēkiem, kuriem nesen veiktas operācijas vai kuri tikko guvuši traumas.

ILGUMS 


45-60 minūtes.


IEVĒROJIET!

♦    Nedodieties uz seansiem biežāk kā reizi nedēļā!
♦    Masāža paredzēta dažādu slimību ārstēšanai, tāpēc neizmantojiet to kā vienkāršu relaksācijas veidu.

trešdiena, 2017. gada 11. janvāris

Rita - Neiespējamo lietu svētā

Šķīsta kā lilija, vienkārša kā balodis, paklausīga kā eņģelis - tā laikabiedri esot raksturojuši Svēto Ritu. Viņa ir viena no visvairāk mīlētajām svētajām katoļu baznīcā, iespējams, tāpēc, ka viņai atšķirībā no daudzām svētajām bijis parastas sievietes liktenis: vīrs, bērni, ģimenes rūpes un prieki, kaislības un satricinājumi. Varbūt tieši par to Rita ir saņēmusi svētuma slavu, turklāt viņu dēvē par neiespējamo lietu svēto, jo, vēršoties pie viņas, daudziem ir izdevies atrisināt šķietami neatrisināmas un bezcerīgas problēmas.

SVĒTĀ RITA
 • Dzimusi 1381. gadā Umbrijā, Itālijā. 
 • Mirusi 1457. gadā Kašas klosteri.
 • Piemiņas diena - 22. maijs.
 • Kristīgo ģimeņu aizbildne.


No Dieva izlūgtais bērns


Rita piedzima 1381. gadā Antonioun Amatas Lotti ģimenē kā vienīgais bē^1 jo vecāki, ļoti dievbijīgi kristieši, bija jaU krietni gados. Ļoti iespējams, ka, tāpat kā daudzos Bībelē aprakstītajos gadljum°s’ ari Rita bija no Dieva izlūgtais bērns glu' ži kā Svētais Jānis Kristītājs, kas Svētajai Elizabetei piedzima jau prāvā vecumā, apliecinādams, ka Dievam nav nekā neiespējama”. Ritas dzimšanas vieta ir Rokaporenas ciematiņš Umbrijas apvidū, kas pirms viņas jau bija baznīcai dāvājis tādus izcilus svētos kā Benediktu no Nursijas un viņa māsu Svēto Sholastiķu, Svēto Francisku un Svēto Klāru no Asīzes un daudzus citus labi pazīstamus un iecienītus svētos.


Lūdzot par vīra slepkavu un dēlu nāvi

Sešpadsmit gadu vecumā Rita tika izdota par sievu Paolo Mančini, straujas dabas cilvēkam, kurš sadusmojies ātri vien ķērās pie ieročiem; arī par labu kristieti viņu varēja dēvēt tikai nosacīti. Laulībā piedzima divi dēli. Rita bija priekšzīmīga sieva un māte, kaut arī tas nebūt nebija viegli, daudzreiz bija jācieš vīra ātrsirdības un neapdomības dēļ. Tikai viņas lūgšanu, pacietības un maiguma ietekmē Paolo pārveidojās un ar laiku nopietni pievērsās kristīgajai ticībai. Paolo pārvērtība bija tik dziļa, ka viņš pat atteicās nēsāt ieročus, kas tiem laikiem bija diezgan neparasti.

Rita un Paolo kopā nodzīvoja astoņpadsmit gadus, tomēr šī laulība pārtrūka ļoti traSapratusi, ka nespēj dēlus atrunāt no nodoma atriebt tēva nāvi, izmisumā Rita lūdzās, lai labāk Dievs atņem viņai bērnus, nekā pie|auj, ka tie aptraipa rokas ar asinīm un krīt nāvīgajā grēkā. Dievs Ritu uzklausīja -abi zēni viens pēc otra saslima un nomira, uz vi veltītu Dievam un lūgšanām. Tomēr viņas lūgums pēc uzņemšanas tika noraidīts - klostera vadība baidījās, vai tikai Rita neiesaista arī turienes ļaudis iespējamajos atriebības plānos, turklāt klosterī vispār nebija pieņemts uzņemt atraitnes. Kad Ritas lūgums tika noraidīts vēl vairākas reizes, kādā lūgšanā sievietei parādījās Svētais Jānis Kristītājs, Svētais Augustīns un Svētais Nikolajs no Tolentīno, 13. gadsimta augustīniešu tēvs, kura kanonizācijas process Ritas dzīves laikā vēl nebija beidzies. Šie svētie aicināja Ritu viņiem sekot. Neizprotot, vai tas ir sapnis vai īstenība, Rita sekoja, bet, kad vīzija izgaisa, viņa pēkšņi bija nonākusi augustīniešu klostera telpās. Klostera vadība bija bezgala pārsteigta par to, kā Rita bija iekļuvusi klosterī, jo visas durvis bija noslēgtas, un, iztulkojusi šo brīnumu kā zīmi, ka Dievs vēlas, lai Rita būtu šā klostera mūķene, viņu tomēr pieņēma.

Klostera dzīvē Rita pilnībā pievērsās lūgšanām, gandarīšanai un gavēņiem. Reiz, kamēr sieviete bija iegrimusi lūgšanās, no krustā piesistā Jēzus ērkšķu kroņa atdalījās viens ērkšķis un iedūrās Ritas pierē. Brūce viņai sagādāja daudz ciešanu, jo nepārtraukti strutoja un briesmīgi smakoja, tāpēc mūķenei nācās piecpadsmit gadu dzīvot vienatnē, nošķirtai no citām māsām. Netrūka arī tādu māsu, kas uzskatīja, ka smakojošā brūce Ritas pierē ir viņai uzlikts Dieva sods par vīra grēkiem. Cilvēki no Ritas izvairījās, taču viņa visas mokas pazemīgi panesa, veltot tās Dievam. Klosterī Rita nodzīvoja četrdesmit gadus.


Rožu smarža no brūces

Savas dzīves pēdējos četrus gadus, būdama smagi slima, Rita pavadīja uz gultas. Īsi pirms nāves strutojošā brūce uz pieres kļuva rubīnsarkana un sāka izdalīt saldu rožu smaržu, bet, kad Rita 1457. gada 22. maijā nomira, smarža sāka izdalīties no visas viņas miesas un klostera baznīcas zvani sāka zvanīt paši no sevis. Ļaužu, kas vēlējās no Ritas atvadīties, bija tik daudz, ka nācās mūķenes mirstīgās atliekas izlikt baznīcā, un, tā kā Ritas ķermenis nesāka trūdēt, to tā arī atstāja baznīcā. Tas Kašā aplūkojams vēl šobaltdien. Pāvests Leons XIII 1900. gada 24. maijā pasludināja Ritu no Kašas par svēto, bet 2000. gadā Svētās Ritas mirstīgās atliekas tika svinīgi pārvestas uz Romu.

Svētā Rita parasti tiek attēlota ar rozi un krucifiksu rokās, kā arī ar ērkšķi, kas iedūries viņas pierē. Lūgšanās viņa tiek dēvēta par Umbrijas dārgakmeni, aizbildni bezcerībā un nomaldījušos labvēlīgo zvaigzni, par neiespējamo lietu svēto. Ritu piesauc, lūdzot palīdzēt bezcerīgās un neatrisināmās situācijās, pie viņas vēršas, lūdzot palīdzību laulības problēmu risināšanā.


LŪGŠANA SVĒTAJAI RITAI NO KAŠAS

Visvarenais Dievs, tev labpatika dāvāt Svētajai Ritai tik lielu žēlastību, ka viņa spēja mīlēt savus ienaidniekus, kā arī nest savā sirdī un uz savas pieres tavas mīlestības un tavu ciešanu zīmi, dāvā mums viņas aizlūgšanu un nopelnu dēļ žēlastību, ka mēs spētu saudzēt savus ienaidnieku tāpat, kā to darīja viņa, un uzlūkot tavu ciešanu sāpes tā, lai mēs saņemtu atalgojumu, kas ir apsolīts lēnprātīgajām un satriektajām sirdīm. Tu, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Āmen!

otrdiena, 2017. gada 10. janvāris

Maģiskais skaitlis 13

Trīspadsmit ir skaitlis, kas daudzus dara bažīgus un aizspriedumainus. Skaitlis pieminēts daudzos ezoteriskos tekstos un tiek vērtēts ne tikai par okulti, bet arī vēsturiski nozīmīgu. Vieniem tas sola nelaimi, citiem - veiksmi. Ko gan slēpj sevī šis mistiskais skaitlis 13?


Ar saknēm senatnē


Bailes no skaitļa 13 ir tik pat vecas kā pasaule. Jau antīkajā pasaulē sengrieķu dzejnieks Hēsiods brīdināja zemniekus nekad nesākt sēju 13. datumā. Laika gaitā bailes tikai vērsušās plašumā, un tās pat iesaitītas fobiju grupā ar nosaukumu triskaidekafobija. Daudzviet pasaules viesnīcas iztiek bez trīspadsmitā stāva, lai lieki nesatrauktu un neiedzītu panikā triskaidekafobus. Pēc divpadsmitā stāva uzreiz seko četrpadsmitais. Gadās ka daudzstāvu ēkas trīspadsmitā stāva vietā ir 12. A vai 12.B stāvs, un tas pats attiecas uz māju un kabinetu numuriem. Aiī daudzās slimnīcās nav operāciju zāles ar skaitli 13, bet uz kuģiem - 13. kajītes. Dažās pilsētās nav 13. numura autobusiem un trolejbusiem, bet, piemēram, Florencē redzamās ēkas starp 12. un 14. namu rotā savāds numurs - 12 1/2.

Daži vēsturnieki uzskata, ka šo baiļu saknes meklējamas jau sirmā senatnē. Piemēram, kāds no skandināvu mītiem vēsta par 12 dievu sanāksmi Valhallā, kur nelūgts ieradies arī 13. viesis - ļaunais dievs Lokijs. Viņš pierunājis aklo tumsas dievu Hēdu ar saindētu bultu nošaut Baldru, kas bijis atbildīgs par prieku un laimi. Kad Baldrs gājis bojā, visa pasaule iegrimusi tumsā un sērās. Nelaimīgā skaitļa līnija turpinās ari Jaunajā derībā, kur Jēzus Kristus nodevējs Jūda ir trīspadsmitais viesis pie Svētā vakarēdiena galda. Skaitļa 13 kontekstā arī piektdiena tiek uztverta kā nelaimi vēstoša. 7a ir diena, kad Jēzu Kristu piesita krustā, un daži Bībeles pētnieki domā, ka tieši piektdienā Ieva kārdināja Ādamu ar aizliegto augli un šajā dienā Kains nogalināja savu brāli Ābelu. Vien jāpiebilst, ka viduslaiku Eiropā mēdza uzskatīt - raganas pulcējas grupās pa divpadsmit, bet trīspadsmitais šajā kompānijā ir neviens cits kā nelabais.Avārijas un katastrofas


Amerikas prezidents Franklins Rūzvelts nekad neceļoja 13. datumā un nekad nesēdās pie galda 13 cilvēku kompānijā. Otrā pasaules kara laikā Vācijā uzlabotais iznīcinātāja He 112 modelis netika nosaukts par He 113, bet gan par He 100. Līdzīgs scenārijs norisinājās ASV, arī tur nav iznīcinātāja F-13, pēc divpadsmitā nāca jauns modelis F-14.

Formula 1 autosacīkstēs nav bolīda ar numuru 13, jo arī tur, kā izrādās, ļaudis nav brīvi no aizspriedumiem. Paši rīkotāji skaidro, ka pasaules autosporta attīstības pirmajos gados šis numurs ticis izmantots, taču vēlāk no tā atteikušies. Par iemeslu tam bijuši notikumi pagājušā gadsimta divdesmitajos gados, kad Francijas automobiļu ražošanas kompānijas Delage komanda piedzīvojusi divas katastrofas un gājuši bojā braucēji, kas startējuši ar 13. numuru. Tad arī Francijas Automobiļu klubs pieņēmis lēmumu vairs neizmantot 13. numuru, un vēlāk šis princips ieviests arī Fl sacensībās.

Ar triskaidekafobiju sirga arī pazīstamais austriešu komponists Arnolds Šēnbergs, kas bija ekspresionisma virziena pārstāvis mūzikā, atonālās mūzikas un 12 toņu kompozīcijas sistēmas izveidotājs. Zīmīgi, ka viņš bija dzimis 13. datumā - 1874. gada 13. septembrī, ko pats uzskatīja par visnotaļ sliktu zīmi. Viņam bija tik paniskas bailes no skaitļa 13, ka viņš savas pēdējās operas nosaukumā pieprasīja veikt korekcijas. Operu sauc Mozus un Arons (Moses und Aron), nevis pareizi -Mozus un Arons (Moses und Aaron), jo otrajā variantā burtu skaits nosaukumā ir tieši 13.

Komponista laikabiedri zināja stāstīt, ka reiz viņš kategoriski atteicies īrēt māju, kuras numurs bijis 13. Viņš arī ļoti baidījies no dienas, kad viņam paliks 76 gadi, jo summā šie cipari dod 13. Savā dzimšanas dienā viņš gulējis gultā un gatavojies nāvei. To dienu viņš pārdzīvojis, bet vienalga nomiris 13. datumā, turklāt vēl “melnajā piektdienā” - 1951. gada 13. jūlijā. Kā vēlāk stāstīja komponista sieva, vēlā vakarā, 13 minūtes pirms pusnakts, viņas vīrs izdvesis vārdu “harmonija” un nomiris.

Par to, ka ar skaitli 13 kaut kas nav kārtībā, liecina arī traģiskais ASV kosmiskā kuģa Apollo 13 lidojums uz Mēnesi. Kuģis startēja 1970. gada 11. aprīlī pulksten 14:13 no kompleksa 39 (trīs reiz 13), un tam vajadzēja ieiet Mēness orbītā 13. aprīlī. Tomēr tas nenotika, jo uzsprāga viens no skābekļa baloniem, līdz ar to sabojājās dzinējs, un tikai brīnums ļāva amerikāņu astronautiem atgriezties no lidojuma.Ilūziju sabrukšana


Pētnieki uzskata, ka šā skaitļa galvenā nelaime ir tā, ka tas ir nākamais pēc divpadsmit, kuru daudzas ezoteriskās mācībās uzskata par absolūtu un pilnīgu, par dievišķās harmonijas simbolu. Ar skaitli 13 sākas jauns cikls, kas izjauc iepriekšējo līdzsvaru, un to var uzskatīt par iejaukšanos noslēgtā un pilnīgā sistēmā. Kā zināms, ir 12 mēneši, 12 zodiaki, 12 Olimpa dievi, 12 Herku-lesa varoņdarbi, 12 apustuļi, 12 stūri Dāvida zvaigznei, 12 daļas Zālamana templim, 12 ribu pāri cilvēkam un tā tālāk. Tiek uzskatīts, ka skaitlis 13 izjauc to harmonisko pilnību, ko ietver skaitlis 12. Okultajā simbolikā 13 tiek uzskatīts par ļoti aktīvu, un tas zināmā mērā ir kā atslēga, lai saprastu un manipulētu ar kaut ko veselu. Šis skaitlis ir ekscentrisks, margināls, klīstošs elements, atrauts no normālās lietu kārtības un Visuma ritma, tāpēc no kosmiskā redzesviedokļa skaitlis iniciē lielākoties postošas iniciatīvas. Trīspadsmit var sekmēt indivīda evolūciju, taču tas ārda kopējo kārtību un traucē vispārējo harmoniju.

Protams, ne visi par to ir vienisprātis. Daži mistiķi skaitli 13 vērtē kā universālu, kas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Skaitlis iezīmē jauna cikla sākšanos un ilūziju sabrukšanu. Tas ir kā skats patiesībai acīs un simbolizē transformāciju - kā posms starp to, kas bija, un to, kas būs.


Ar dažādu nozīmi


Savs viedoklis ir arī numerologiem, kuri pauž uzskatu, ka 13 ir visnotaļ nekaitīgs skaitlis. Saskaitot ciparus, summā veidojas skaitlis četri, kas simbolizē stabilitāti. Tas ir tāpat kā galds, kuram ir četras kājas, vai kā debesis ar četrām pusēm. Numerolo-gi ir pārliecināti, ka skaitlis 13 uz katru cilvēku iedarbojas citādi - vieniem palīdz, citiem varenuma un stiprības simbolu, jo trīspadsmitais grupā ir pats spēcīgākais un varenākais. Un piemēri nav tālu jāmeklē: Zevs un 12 Olimpa dievi, Jēzus Kristus un 12 mācekli. Turklāt Odisejs bija vienīgais, kas no 13 ceļojuma biedru grupas vesels izspruka no Ciklopa alas. Nevar nepieminēt, ka Japānas budisma panteonā ir 13 Būdas. Maijiem un actekiem skaitlis 13 bija svēts un veiksmīgs, to nesaistīja ar nāvi un iznīcību. Maiju kalendārā bija 13 mēneši, bet horoskopā - 13 zodiaki. Trīspadsmitā zīme bija Čūsknesis.

Arī mūsdienu vēsturē ir piemēri, kas apliecina, ka 13 var būt arī laimīgs skaitlis. Pazīstamais šahists Garijs Kasparovs nešaubās, ka viņam šis skaitlis nes veiksmi. 1985. gadā viņš pieveica Anatoliju Karpovu ar rezultātu 13:11 un k|uva par trīspadsmito pasaules čempionu šahā.

Skaitlis 13 ir klātesošs arī Amerikas Savienoto Valstu simbolikā, jo tieši tik daudz štatu bija, kad nodibināja ASV Amerikas ģerbonī redzamais ērglis kreisās kājas nagos tur 13 bultas, labajā - olīvu zaru ar 13 lapām un 13 ogām, virs galvas tam ir 13 zvaigznes. Devīze Eplunbus unum (No daudziem viens) sastāv no 13 burtiem. Arī sarkano un balto svītru summa karogā ir 13. Kad Amerika vēl nebija pievienojusi Vērmontas štatu kā četrpadsmito, bija pieņemts katru gadu 4. jūlijā 13 reizes šaut gaisā no lielgabaliem un uzsaukt 13 tostus. Tas bija skaitlis, kas simbolizēja valsts vienotību un neatkarību.

Tapat jāpiemin, ka jūdu tauta izveidojās no divpadsmit Izraēla ciltīm, bet bija arī 13. - hazari, kuru pēcnācēji ir lielākā daļa ebreju. Jūdu mistiskā mācība Kabala vēsta par 13 debesu strūklakām, 13 žēlastības vārtiem un 13 balzama upēm, kuras sagaidīs svētlaimīgo paradīzē. Arī Francijas karalis Ludviķis XIII uzskatīja skaitli 13 par laimīgu. Austrijas princesi Annu viņš apprecēja, kad viņai bija 13 gadi.


Varenības atslēgas


Mēdz teikt, ka visbezkaislīgākā lieta ir statistika, un tā parāda, ka sadzīvē skaitlis 13 nebūt nav tas bīstamākais - vidēji šajā datumā notiek tikpat nelaimes gadījumu, cik citās dienās. Daži pat ironizē, ka daudzi ļaudis ir nejēgas. Cilvēki piedēvē skaitlim 13 nelāgu slavu un dzīvo ar lozungu “Paši izdomājām, paši baidāmies!"

Arī izcilais matemātiķis Pitagors un viņa sekotāji neuzskatīja skaitli 13 par negatīvu un postošu. Tieši otrādi - par skaitli ar radošu potenciālu. Savukārt rozenkreiceri bija pārliecināti, ka cilvēka ceļš pie Dieva ejams caur 13 iesvētībām.

Krievu filozofs Vladimirs Solovjovs reiz teica: “Esiet uzmanīgi ar skaitli 13! Tas slēpj sevī daudz negaidītu pārsteigumu!" Un šie pārsteigumi varot būt gan negatīvi, gan pozitīvi. Ķīnieši, japāņi un korejieši šo skaitli uzskata par veiksmīgu un bieži vien šajā datumā rīko kāzas. Agrākajos laikos okulto skolu adepti bija pārliecināti: “Kas izprot skaitļa 13 īsto nozīmi, iegūst varenības un spēka atslēgas." Viņuprāt, skaitlis 13 tiecas veidot savu telpu un iegūt stabilitāti šajā haosa pasaulē. Tikai tad, kad cilvēks ignorē šā skaitļa nozīmi un grib dzīvot pa vecam, viņš vairo haosu, kas ieviešas attiecībās ar līdzcilvēkiem. Un tādi cilvēki trīspadsmitajos datumos piedzīvo avārijas un nelaimes gadījumus, kas brīdina par uzkrātajām negatīvajām enerģijām. Kam attiecībās ar skaitli 13 nav problēmu, var būt mierīgi. Tas nozīmē, ka viņi dzīvo pareizi.

Un vēl kāda sakritība. Trīspadsmitā kārts taro sistēmā nozīmē nāvi. Taro speciālisti gan iesaka šo nozīmi neuztvert burtiski. To drīzāk var interpretēt kā pārmaiņas dzīvē, šķiršanos, kāda procesa vai darba beigas. To var uztvert kā atteikšanos no vecajiem ideāliem un pāreju no viena dzīvesveida pie otra. Tas ir kā ražas laiks, kad jūsu iesētā sēkla ir nogatavojusies un laiks paņemt augļus. Jūs esat kaut ko iemācījušies, nu laiks pāriet nākamajā līmenī. Sākas jauns dzīves posms.


Melnās piektdienas fenomens.

Daži vēsturnieki uzskata, ka jēdziens "melnā piektdiena" ieviesies pēc skandalozajiem notikumiem 1307. gada 13. oktobrī, piektdienā, kad tika arestēti vairākums Tempja ordeņa bruņinieku. Krusta karu laikā šis ordenis bija uzkrājis lielas bagātības un aizdevis naudu pat Eiropas valdniekiem. Par vienu no lielākajiem ordeņa parādniekiem bija kļuvis Francijas karalis Filips IV. Lai atbrīvotos no ordeņa un sava parāda, viņš izdarīja spiedienu uz Romas pāvestu Klementu V, kurš ordeni pasludināja par likvidētu. Pēc Filipa IV pavēles liela daļa templiešu bruņinieku tika arestēti, apsūdzot tos ķecerībā. Daļēji tam par pamatu kalpoja jauno bruņinieku uzņemšanas rituāls ordenī, kas noritēja slēpti no svešām acīm, sabiedrībā radot dažādus nostāstus un leģendas. Pirms tiesas bruņiniekus arī spīdzināja, lai no viņiem izspiestu nepatiesas liecības. Tiesas process ilga septiņus gadus, daudzus templiešus sodīja ar nāvi. Jau krietni vēlāk, 1907. gadā, rakstnieks Tomass Lousons iepazīstināja publiku ar savu grāmatu Piektdiena. Trīspadsmitais, kas ieguva fenomenālu popularitāti un vēlāk pat tika ekranizēta. Tas vien pastiprināja ticību faktam, ka piektdiena trīspadsmitajā datumā ir īpaša diena. Un tā tik tiešām nav parasta, jo, kā liecina statistika, mūsdienu sabiedrībā ar attīstītu ekonomiku "melnās piektdienas" fenomens rada nopietnas problēmas. Ir pietiekami daudz ļaužu, kas pakļauti tris-kaidekafobijai. Šajā dienā viņi maksimāli piebremzē savas aktivitātes: neslēdz līgumus, neiepērkas un neizklaidējas. ASV ekonomikā vien šī diena rada zaudējumus 800-900 miljonu dolāru apmērā.
Jēdziens “melnā piektdiena” droši iesoļojis ari mūsu modernajā laikmetā. Diezgan ātri šo fobiju pārtvēra un izmantoja datorvīrusu izgatavotāji. Pirmais vīruss Jerusalem, kas tika izsūtīts uz miljoniem datoru, tika palaists akurāt “melnajā piektdienā” -'1988. gada 13. maijā. Tam sekoja daudz citi vīrusi.


IZAICINĀJUMS MĀŅTICĪBAI

Pasaulē nav trūcis drosminieku, kas uzdrošinājušies mest izaicinājumu māņticībai. 19. gadsimta otrajā pusē vairāki bagāti un 1 ietekmīgi Ņujorkas uzņēmēji nodibināja klubu Trīspadsmit. Kluba trīspadsmit biedri pie viena galda pusdienoja katra mēneša 13. datumā. Pirmās pusdienas notika piektdien, 1882. gada 13. janvāri, pulksten 20:13 kādas viesnīcas 13. numurā. Kluba biedra pirmā iemaksa bija viens dolārs un 13 centi, bet mēneša maksa -13 centi. Ja kāds vēlējās iestāties līdz mūža beigām, viņam bija jāsamaksā 13 dolāri. Spītējot aizspriedumiem, kluba biedri bieži izbēra sāli un sasita spoguļus. Viņiem bija daudz sekptāju - līdzīgi klubi tika izveidoti gan citviet Amerikā, gan Anglijā.

pirmdiena, 2017. gada 9. janvāris

Žorža Sanda - spiritiste nelabā ādā.

Mūsdienās rakstniece Žorža Sanda ar savu parādīšanos sabiedrībā nekādu lielu vētru nesaceltu, taču laikā, kad viņa dzīvoja, citādības zīmogs viņai tika uzspiests ātri. Sieviete, kura publicējas, staigā vīrieša drēbēs un nekautrējas pati izvēlēties vīriešus. 19. gadsimta sabiedrībai bija pamats viņu pasludināt par pašu nelabo.

 

ŽORŽA SANDA

 • Piedzima 1804. gada 1. jūlijā.
 • Viņas īstais vārds bija Amandīne Aurora Lusila Dipēna.
 • Savas rakstnieces karjeras sākumā viņa pieņēma pseidonīmu Žoržs Sands (George Sand).
 • Sarakstījusi ap sešdesmit romānu: Indiāna, Valentīna, Konsuela, Mazā Fadete, Viņa un viņš un citus.
 • Saglabājies arī daudz vēstuļu, ko Žorža Sanda rakstījusi saviem tuviniekiem, draugiem un paziņām.
 • Viņai patika valkāt vīriešu apģērbu, dažkārt pat uzvesties kā vīrietim. Žorža Sanda nomira 1876. gada 8. jūnijā.

Bērnību Amandīne Aurora Lusila Dipē-na pavadīja gan pie mātes, gan pie vecmāmiņas, gan arī klosterī. Tēvs Moriss bija cēlies no dižciltīgas dzimtas un kļuvis par karavīru, diemžēl viņš agri nomira; māte Sofija, izbijusi prostitūta, šķiet, mīlēja savu meitu, taču mēdza pret viņu izturēties visnotaļ skarbi.

Daļa rakstnieces biogrāfijas pētnieku uzskata viņu par iedvesmojošu personību, gudru un apbrīnojamu sievieti. Piemēram, vācu rakstniece Dora Dunkere Žoržu Sandu parādījusi kā trauslu, emocionālu, bet reizē arī drošu būtni; franču rakstnieks Andrē Moruā domāja, ka viņa bija spējīga sieviete, kura meklēja savas dzīves laimīgo mīlestību. Kas tad viņa galu galā bija?

Vīrieši Žoržas Sandas dzīvē

Žorža Sanda kļuva slavena ne vien ar saviem darbiem, bet arī ar pieburšanas mākslu. la laika rakstnieku sabiedrība viņu raksturoja ar spilgtiem epitetiem - Žoržu Sandu dēvēja pat par cilvēkēdāju vai sēkli. Daži vīrieši apzināti turējās no viņas pa gabalu, jo uzskatīja Žoržu Sandu par velna iemiesojumu, kam labāk netuvoties, tad nebūs iespējams pretoties viņas valdzinājumam.

Rakstniece nodzīvoja gandrīz 72 gadus un pārdzīvoja visus savus vīriešus, ar kuriem reiz bija bijusi kopā. Žorža Sanda bija precējusies tikai vienreiz, jo 19. gadsimtā eksistējošā kārtība un sabiedriskā doma citādi nemaz nepieļāva. Viņas vīrs bija pulkvedis Kazimirs Didevāns. Šī laulība nebija īsti laimīga. Viņi jau agri sāka dzīvot šķirti. Žorža Sanda pārcēlās uz Parīzi. Pēc daudziem gadiem viņi arī oficiāli izšķīrās.

Lai gan Žorža Sanda nebija skaistule, viņa tika uzskatīta par gana glītu. Tajā pašā laikā viņas sejas vaibsti tika vērtēti kā vīrišķīgi, dažkārt arī viņas izturēšanās bija stipri vīrišķīga. Taču vīrieši visbiežāk pamanīja viņas acis, kurām tie piedēvēja gluži vai hipnotisku spēku. Daži pat apgalvoja, ka tās ir spējīgas noburt. Un ne velti, jo rakstniecei senčos bijuši arī romi.

Ta apgalvoja arī Žils Sando. Abi iemīlējās un dzīvoja Parīzē, diemžēl arī šī kopdzīve neizvērtās veiksmīga. Sanda “smacēja" Žilu. Gan viņi paši, gan sabiedrība Žoržu Sandu uzskatīja par talantīgāku un spējīgāku, tāpēc vīrietim šīs attiecības bija nepanesamas. Žorža Sanda sevi dēvēja par Žila Šangrenādu, asociējot to ar Onorē de Balzaka tāda paša nosaukuma darbu. Savā romānā Marianna Zils aprakstījis Žoržu Sandu kā himēru un nosaucis pat par kapsētu.

Par skaistiem tika uzskatīti arī rakstnieces mati, kurus viņa uzdrošinājās nogriezt un nosūtīt savai kādreizējai mīlestībai dzejniekam Misē, kad viņi pašķirās. Šāds solis abus atkal uz kādu laiku saveda kopā.

Daži biogrāfi apgalvo, ka rakstniece bijusi arī poļu komponista Frederika Šopēna mūza un ar savu klātbūtni palīdzējusi viņam radīt daudzus skaņdarbus. Sākotnēji Šopēnam bijis grūti pieņemt Žoržas Sandas vīrišķīgo pusi, taču vēlāk viņš šajā sievietē iemīlējies.

Žorža Sanda un Noāna

 Žorža Sanda bija enerģiska, labprāt piedalījās medībās, izjādēs un pastaigās. Daži laikabiedri pat apgalvoja, ka viņā esot bijis pārāk daudz dzīvības spēku. Iemīļota vieta rakstniecei bija Noānas pils, kas atrodas Lašatrā, Francijas pašā centrā. Pils piederēja Žoržas Sandas vecmāmiņai, kura vēlāk to atstāja mantojumā rakstniecei.

Žoržai Sandai Noāna bija īpaša vieta. Tas bija ne vien viņas mājas, bet arī vieta, kur viņa atguva spēkus. Tur viņa atgriezās pēc šķiršanās un citiem dzīves satricinājumiem un apgalvoja, ka Noānā viņa atdzimst. Taču apkārtējie iedzīvotāji runāja, ka tolaik, kad Noānā uzturējusies rakstniece, tur manītas arī pārdabiskas būtnes un skanējusi savāda mūzika.

Noānā ir arī kapsēta, ar kuru Žoržu Sandu saista kāds šaušalīgs jaunības dienu notikums. Žoržas Sandas biogrāfijas pētnieki apraksta gadījumu, ka Dešartrs, Noānas pārvaldnieks, pēc Žoržas Sandas vecmāmiņas nāves aukstā nakts laikā aizvedis meiteni uz Noānas kapliču, kur bija apglabāts ari viņas tēvs. De-šartrs atvēris tēva zārku un licis meitenei noskūpstīt mirušā galvu, kas jau bija atdalījusies no ķermeņa. Šajā pašā kapsētā gandrīz 56 gadus vēlāk tika apglabāta arī Žorža Sanda.

Rakstniece un ticība

 Jaunībā meitene vairākus gadus bija pavadījusi klosterī, tāpēc ļoti ticēja Dievam. Viņa pat aprakstījusi gadījumu, ka naktī, raugoties caur klostera logu debesīs, sajutusi tādu mīlestību pret Dievu, ka pat apraudājusies. Savukārt biogrāfi piemin gadījumu, ka Dieva mīlestības vārdā viņa pat atteikusies ēst un gulēt, bet par šādu izturēšanos klostera abats meiteni norājis, sakot, ka viņai vēl par agru domāt par dzīvi pēc nāves...

Gadiem ejot, Sandas uzskati mainījās. Viņa turpināja ticēt Dievam, bet par savu nokļūšanu debesīs vairs nebija tik droša. Viņas attiecības ar vīriešiem drīzāk vedināja uzskatīt, ka viņa nonāks ellē. Vismaz vēstulēs viņa pati tā apgalvojusi.

Tajā pašā laikā 2oržai Sandai tuvs bija arī spiritisms. Par ļoti svarīgu viņa uzskatīja ziedošanos citiem cilvēkiem, jo tieši tā, viņasprāt, varēja nodrošināt labāku pārdzimšanu. Viņa domāja - ja cilvēks nožēlo, dzīves beigās viņam tiek piedoti visi grēki.

pirmdiena, 2016. gada 26. decembris

Krāsu masāža čakrām

KAS TĀ IR? 

Savdabīgs masāžas veids, kas balstās uz darbu pašam ar sevi. Ļoti liela nozīme ir konsultācijas elementam procedūrā - cilvēks, veicot dažādus uzdevumus, pats stāsta par savu iekšējo pasauli, masāžas speciālists tikai nedaudz palīdz un izskaidro sajūtu nozīmi. Galvenais rīks masāžā ir 108 ekvilibriumu eļļas pudelītes, ar kuru palīdzību tiek noskaidrots un izprasts cilvēka šā brīža čakru enerģētisko krāsu stāvoklis un plūdums.

PROCESS 


Cilvēkam no 108 krāsainām eļļas pudelītēm lūdz izvēlēties četras, paņemt tās ar kreiso roku un nolikt sev priekšā uz galda. Tad klientam ir nedaudz jāpastāsta par katru no tām, jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem. Pēc tam masāžas speciālists izskaidro, ko nozīmē izvēlētās pudelītes, un ar speciālas formulas palīdzību izrēķina, kādas krāsas cilvēka čak-rās ir pārāk maz. Tad seko masāža bez fiziska kontakta, lai, izmantojot čakru krāsām atbilstošas ēteriskās eļļas, tās tiktu sakārtotas. Procedūras beigās, lai attīrītos un sagatavotos tālākajām gaitām, trīs reizes dziļi jāieelpo ēteriskās eļļas aromāts, kas uzziests uz klienta rokām.

EFEKTS 


Sevis iepazīšana, sakārtota čakru sistēma, pacilāts un mierīgs noskaņojums.

ĪPAŠI IETEICAMA 


Lielu dzīves izvēļu priekšā, apjukuma, nemiera, bezmiega vai pārlieku lielas uzbudinātības gadījumos.

NAV IETEICAMA 

īpašu aizliegumu nav.

ILGUMS


Līdz 2 stundām.


IEVĒROJIET!

♦    Ļaujieties emocijām seansa laikā - ja gribas raudāt, raudiet!
♦    Esiet patiesi pret sevi un masāžas speciālistu, nebaidieties no savām domām un sajūtām!

svētdiena, 2016. gada 25. decembris

Kā izmantot 100% enerģijas potenciāla?

Katrs cilvēks var veidot savu likteni un kļūt par ģēniju, ja vien viņš zina un ievero kosmosa likumus. Lai aktivizētu savu potenciālu, ir jamaina domāšanas komplekss.


KASPARS VIDOVSKIS

 • Nodarbošanās: ekstrasenss, psihoinformaciologs. 
 • Specializācija: no stresa un fiziskiem simptomiem lidz pat attiecību problēmām. 
 • Pieredze klientu konsultēšanā: divi gadi.
 • Gudra doma: “Šajā dzīvē pats svarīgākais ir sajust Dieva mīlestību, mīlēt un cienīt apkārtējos.”
Jau senie filozofi ir teikuši: “Izzinot sevi, tu izzini visu” taču vēl joprojām zinātne nav spējusi iemācīt, kā izzināt visu savu potenciālu. Nu mūsu civilizācija ir iegājusi Ūdensvīra laikmetā -tas ir mīlestības, labsirdības un gaismas laikmets. 21. gadsimts ir garīgi informatīvās civilizācijas gadsimts, kurā apvienosies visas zinātnes, mākslas, filozofijas un reliģijas. Tas veicinās jaunas kosmohumānas kultūras dzimšanu. Vienīgais ceļš, pa kuru būtu jāiet mūsu civilizācijai, ir cilvēces garīgās atdzimšanas un morālo vērtību atzīšanas ceļš. Tas ir ceļš katram pašam pie sevis, jo patiesībā katrs no mums ir potenciāls ģēnijs.

Miljonā daļa procenta.

Cilvēks ir ģeniāli izveidots, mūsos ir kolosāls resurss, kas diemžēl netiek pilnībā izmantots, jo nav nepieciešamo zināšanu. Tiek pētīts fiziskais ķermenis, intelekts, izmantoti tādi jēdzieni kā kultūra, ētika, estētika, bet pārējās, daudz pilnīgākās cilvēka sistēmas izmantotas netiek. Cilvēks ir ieslodzīts piecu maņu orgānu apjaustā pasaulē, it kā visa pārējā nemaz nebūtu. Šādas materiālistiskās zinātnes pēta vien nepilnu procentu no esamības, jo Visumā rupjās matērijas ir mazāk par vienu procentu. Precīzāk -viena miljonā daļa procenta. Tatad zināšanu apjoms, ko dod visas materiālistiskās zinātnes, ir tikai viena miljonā daļa procenta. Kosmoeniopsiholo-ģija ir zinātne, kas var palīdzēt piekļūt līdz šim nesasniedzamajam potenciālam un ļaut cilvēkam simtprocentīgi izmantot visus garīgos un fizioloģiskos resursus.

Zinātne par Visumu.

Personības pašizziņa, paš-pilnveidošanās, pašrealizācija... Sos aktuālos tematus veiksmīgi risina jauna fundamentāla zinātne par cilvēku un Visumu - kosmoeniopsiholoģija. Kosmoss - tās ir likumsakarības, pēc kurām dzīvo un darbojas mūsu organisms un mūsu dvēsele. Kosmoeniopsiholoģija palīdz cilvēkam apzināties, kas viņš patiesībā ir, kas ir apziņa, domāšana, kas ir cilvēka informācijas centri, smalkie ķermeņi, kas ir Visums.

Cilvēka domai piemīt milzīgs spēks. Ta veido un pārveido. Psihoinformatīvās tehnoloģijas nodarbojas ar domu mate-rializēšanu. Tas tiek izveidotas eksperta prātā, piemērojot precīzu metodoloģiju, un tādējādi viņš, izmantojot paša domāšanas procesu, var ietekmēt realitāti. Ir dažādi psihoinformatīvās tehnoloģijas veidi. Tie atšķiras pēc izveidošanas formas un programmu nosūtīšanas. Konkrētu specializēto domu veidošana un nosūtīšana tiek modelēta pēc noteiktas shēmas. Tas var piemērot tiešā kontaktā vai attālināti starp divām dažādām sistēmām, teiksim, cilvēku, dzīvnieku, sabiedrību, vidi, Visumu utt. Tas ir veids, kā simtprocentīgi iespējams realizēt cilvēka potenciālu, ļaujot tam krietni ātrāk īstenot jebkuru dzīvībai svarīgu programmu un saņemt enerģiju, kas palielina aktivitāti, attīra organismu no metabo-lisma produktiem, nodrošina ilgmūžību.

Kad tiks apzinātas pašas svarīgākās vērtības un apjausts, ka mantiskais nav pats galvenais, būs gan labi cilvēki apkārt, gan labklājība. Sāksim ar sevi, nevis nosodīsim tos, kas ir mums apkārt.

 

Jāsāk ar sevi.

Lai aktivizētu potenciālu, jāmaina cilvēka domāšanas komplekss. Pirmām kārtām jāsāk ar to, ka jābeidz vairot negatīvo informāciju. Ir jādzīvo ar tīru sirdsapziņu. Nevajag visu laiku mēģināt attaisnot savu rīcību, bet gan jādzīvo tā, lai nebūtu jāattaisnojas. Jāsaprot, ko mēs katrs šeit darām, kāds ir mūsu uzdevums. Pārsvarā mēs vēlamies tikai ņemt un pēc tam nesaprotam, kāpēc mums nekā nav - ne naudas, ne mīļotā cilvēka, kāpēc apkārt ir citi, kuri arī no mums grib tikai ņemt, neko nedodot pretī.

Mēs nesaprotam pašu svarīgāko - lai kaut ko saņemtu, kaut kas ir jādod. Pat uz baznīcu cilvēki iet, lai kaut ko prasītu, lūgtu. Mēs aizmirstam, ka arī paši varam dot. Turklāt vissvarīgāko -mīlestību pret otru. Kad cilvēki to apjautīs, viņiem viss būs. Kad tiks apzinātas pašas svarīgākās vērtības un apjausts, ka mantiskais nav pats galvenais, būs gan labi cilvēki apkārt, gan labklājība. Sāksim ar sevi, nevis nosodīsim tos, kas ir mums apkārt.

Negatīvā transformēšana.

Strādājot par psihoinfor-maciologu, īpašu uzmanību pievēršu karmas korekcijai. Cilvēku piesārņotā karma ir saslimšanu pamatcēlonis, diemžēl viņi paši to bieži vien pat nenojauš. Orientācija uz fizisko ķermeni, uz sekām, nevis uz cēloni, ir bezjēdzīga un bīstama, tāpat kā milzīgu līdzekļu tērēšana cīņai ar slimībām, nevis to izraisītājiem. Tam pamatā ir informācijas trūkums par kosmosa (makrosistēmas) un cilvēka (mikrosistēmas) pamatuzbūvi un savstarpējo mijiedarbību. Ar jaunajām tehnoloģijām, ko esmu apguvis pie profesora A. Ig-natenko, cilvēka karmas korekcija un attīrīšana notiek ātri un efektīvi, nodrošinot rezultātus un ļaujot cilvēkam strādāt pašam ar sevi.

Vienīgais, kas mums traucē sasniegt mūsu pozitīvos mērķus un realizēt ieceres, ir mūsu karma.


Svarīgi apzināties, ka karmu palielina arī negatīvā informācija, kas katru dienu gāžas pār mums no apkārtējās vides, cilvēkiem, Visuma antipasaulēm, plašsaziņas līdzekļiem un pašu nekontrolētām emocijām. Izolēties no tā visa mūsdienu cilvēkam faktiski nav iespējams, taču var iemācīties kontrolēt un transformēt negatīyo,informāciju, tādējādi nevēršot tās graujošo ietekmi uz sevi un tuvākajiem.

Lāstu nav.

Karma ir negatīva informācija, ko mēs esam sapelnījuši ar savu līdzšinējo rīcību. Šo informāciju mēs ņemam līdzi arī no iepriekšējām dzīvēm, un tā summējas ar šajā dzīvē sastrādāto negatīvo. Ta nav tikai rīcība, bet arī mūsu domas/ mūsu attieksme pret dzīvi un apkārtējiem cilvēkiem. Šo^ informāciju ir ļoti būtiski pārveidot, atstrādāt, lai varam labi un brīvi dzīvot nākotnē. Vienīgais, kās mums traucē sasniegt mūsu pozitīvos mērķus un realizēt ieceres, ir mūsu karma. Tie nav'nekādi lāsti, nekādas ļaunas acis, tā ir vienīgi mūsu pašu karmarkas' mijiedarbojas ar visām apkārtējām likumsakarībām un situācijām. Lai mēs varētu brīvi dzīvot bez šiem šķēršļiem, mums ir jāapzinās savas rīcības sekas un jābeidz pildīt karmas trauks ar negatīvo informāciju. Jāsāk dzīvot, ievērojot kosmosa likumus, un jāvairo mīlestība, tad būs visas iespējas realizēt visus 100% enerģijas potenciāla.